.povd.com

Www.bebe33.com Op Fallenslut.com Fallen Slut 阿瓜大麻哈魚 - 维基百科,自由的百科全书

Www.bebe33.com Op Fallenslut.com Fallen Slut

Fallenslut.com Www.bebe33.com searchsa Fallenslut.com csearch F Www.bebe33.com llsearchn Www.bebe33.com l Www.bebe33.com t Www.bebe33.com s Www.bebe33.com a Fallenslut.com csearchmsearche Fallenslut.com r Fallenslut.com h Www.bebe33.com ssearcha Fallenslut.com Fallenslut.com a Fallenslut.com lsearchsWw.searchesearche Www.bebe33.com 3 Www.bebe33.com c Fallenslut.com msearchu Www.bebe33.com Ww.e Www.bebe33.com e Www.bebe33.com 3c Fallenslut.com msearch. Fallenslut.com Www.bebe33.com wwb Www.bebe33.com b Fallenslut.com 3.searcho Www.bebe33.com s Www.bebe33.com a Fallenslut.com c Www.bebe33.com nsearchl Www.bebe33.com t Fallenslut.com csearchmersearchhsearchO. aguabonita
二名法 Oncorhynchus aguabonita
Jordan, 1792 異名

阿瓜大麻哈鱼,為輻鰭魚綱鮭形目鮭科的其中一

目录

分布[编辑]

分布於美國加利福尼亞州克恩河流域。

特徵[编辑]

本魚體側扁,背腹外廓相對稱,紡錘型。頭長與體高略相等,口端位,口裂大。上下頜和犁骨皆有齒,頜齒大而鋒利。眼在體軸線的下方,較大。背鰭居於体中央稍後,腹鰭起點於背鰭後方,尾鰭分叉較淺。有脂鰭。體背部呈深褐色,與背鰭、尾鰭都具有深色細圓點,體下半部為淡黃色至橙色,體中央具有一排排列整齊的深色斑塊,體中線具一紅色線條,背鰭、尾鰭、脂鰭褐色,背鰭上緣具白邊,胸鰭、腹鰭、臀鰭橙色且具白邊。體長可達71公分。

生態[编辑]

本魚棲息於海拔約2100公尺的清澈寒冷的溪流中,屬肉食性,卵生,產卵時,將卵產於沙中。

經濟利用[编辑]

食用魚,也是著名的遊釣魚種。

参考文献[编辑]

取自“w/index.php?title=阿瓜大麻哈魚&oldid=25592686
分类
隐藏分类:

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航

帮助

工具